Search
วันพฤหัส 9 กรกฎาคม 2020
  • :
  • :

Category: Social

npk

ชีวิต คือต้นไม้ต้องการน้ำแสงแดด และอาหาร

… ต้นไม้  ต้องการน้ำแสงแดด และสารอาหาร   เพื่อการเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสวยงาม  ให้ดอกให้ผลตามสายพันธุ์ ไม้ชนิดหนึ่งจะต้องการน้ำ  แสงแดดและสารอาหารในสัดส่วนตามสายพันธุ์...

dailywatch

จริงหรือ ที่ทุกคนมีเวลา 24 ชม เท่ากัน ?

บ่อยครั้งที่เราได้ยินคำว่าไม่มีเวลา   ที่แม้นแต่เราเองก็เคยเอ่ยปากเช่นนั้น แต่มีคนไม่น้อย  ที่ดูเหมือนกับว่าจะมีเวลาวันละ 30 – 40 ชม    ผู้คนเหล่านั้นใช้นาฬิกาแบรนด์อะไรกัน...